Menu

Wanneer toe te passen

Stelt u zich eens de vraag:
Wanneer de lichten uitgaan en het is aardedonker, kan een ieder dan ook binnen vijf minuten:

 • Lopen door gangen en trappenhuizen, zonder elkaar te raken in het donker?
 • Obstakels op de gangen kunnen ontwijken?
 • Waar zijn de kamers van hulpbehoevende mensen in een rolstoel of bed?
 • Het trappenhuis vinden? En weten welke trappenhuis het is?
 • Weten op welke etage zich men bevind?
 • En alle in- en uitgangen weten te vinden?
 • Herkent men de primaire vluchtroutes?
 • De juiste vluchtdeur kunnen vinden?
 • Communicatiemiddelen kunnen vinden in geval van nood?
 • Ontruimingsplan vinden en lezen in donker? Brandblussers vinden?
 • Weet men 1e hulpmiddelen te vinden in het donker?

Wij hebben vele soorten producten die u hiermee kunnen helpen. Zoekt u iets speciaals op maat? In overleg kunnen wij altijd bekijken of het mogelijk is.

Boven ziet u fotoluminiserende tape, welke is aangebracht op het kozijn en de plinten. Verder op deur een zelf ontwikkeld evacuatie sticker voor hulpbehoe-vende mensen. Formaat, text en afmetingen kunnen ook in overleg.

Deze stickers zijn laag aangebracht, omdat rook naar boven stijgt en dit ontneemt vitale aanwijzingen voor brandweermensen en/of BHV'ers die op dat moment aanwezig. Verder is de vorm van de stickers sterk afwijkend, dit om
het zowel overdag als bij een plotselinge duisternis, goed te laten opvallen.

Beeld u in dat er nu ook nog donkere zware rook in gangen hangt, mensen moeten nu gaan kruipen in plaats van lopen. Nu zal geen enkel noodverlichting meer zichtbaar zijn, omdat deze hoog of zelfs in plafond zijn aangebracht! En warme rook stijgt naar het plafond en ontneemt het zicht hierop. Dit kunnen hele goede redenen zijn om gebruik te gaan maken van fotoluminiserende vluchtrouteaanduidingen.

Heeft u interesse, mail dan naar: info@exitsigns.nl of bel met: 06 - 127 794 70